Primar

Butnaru Vasile / Curriculum vitae


Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume/PrenumeBUTNARU P VASILE
AdresaLOCALITATE BRAESTI,JUDETUL IASI,CP 707060
Telefon0768571867
Fax0232/320300
E-mailprimaria_braesti_iasi@yahoo.com
CetăţeniaROMANA
Data naşterii01.01.1960
SexMASCULIN
Locul de muncă vizat /
Aria ocupaţională
PRIMARIA COMUNEI BRAESTI , JUDETUL IASI
PRIMAR
Experienţa profesională
Perioada2000 – 2012
Funcţia sau postul ocupatPrimar al comunei Braesti,judetul Iasi .
Principalele activităţi şi responsabilităţiORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
REPREZENTANTUL LEGAL AL Unitatii Administrativ Teritoriale Braesti
Toate responsabilitatile date prin Legea nr. 215/2001- republicata privind administratia publica locala
 
 
Educaţie şi formare
PerioadaFacultatea de administratie publica locala Iasi
Calificarea / diploma obţinutăLicenta anul 2010
Domenii principale studiate / competente dobânditeLiceul industrial Iasi , anii 1976 – 1980
Diploma de bacalaureat
 
 
Aptitudini şi competente personale
Limba maternăPrecizaţi limba maternă – romana

Limbi străine cunoscute
AutoevaluareComprehensiuneVorbitScris
Nivel european (*) Abilităţi de ascultareAbilităţi de citireInteracţiuneExprimare 
Limba italiana DA DA DA DA
Limba Limba rusa  DA DA DA DA
Competenţe şi abilităţi socialeLa nivel superior abilitati cognitiv – afective : capacitatea de a comunica eficient, capacitatea de a lua decizii foarte bune in timp util, foarte bun mediator, organizator, negociator, creativ, capacitatea de a lucra in grup si de a construi empatie.
Competenţe şi aptitudini organizatoriceManager de proiecte locale si intercomunitare, planifica, organizeaza, coordoneaza si implementeaza proiecte pentru dezvoltarea comunei Braesti, judetul Iasi.
Competenţe şi aptitudini tehniceReparatii instalatii electrice ,lucrari tehnice, auto, indemanare, cunostinte tehnice de nivel superior.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatoruluiWord,Excel,Power Point .
Competenţe şi aptitudini artisticeUn bun jucator de sah
Permis de conducereCategoriile B, C, E
Informaţii suplimentare
AnexeActe de studii, diplome , proiecte locale si intercomunitare.