Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001