Situația plăților (execuția bugetară), conform Anexei