Formulare

 1. NOTA EXPLICATIVA(2).pdf / 2011-08-08
 2. Legea 544-2001 Moduri de contestare.pdf / 2011-08-08
 3. NOTA EXPLICATIVA.pdf / 2011-08-08
 4. ANEXA B – DECLARATIE pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359 2004 cu modificarile si completarile ulterioare .pdf / 2011-08-08
 5. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice.pdf / 2011-08-08
 6. Declaratie fiscala privind stabilirea taxei pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi si materiale publicitare promotionale.pdf / 2011-08-08
 7. DECLARATI pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport(2).pdf / 2011-08-08
 8. Cerere aviz de principiu pentru campanii promotionale sau festivaluri.pdf / 2011-08-08
 9. DECLARATIE pe proprie raspundere – model 3.pdf / 2011-08-08
 10. Declaratie fiscala Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice.pdf / 2011-08-08
 11. Declaratie inregistrare fiscala.pdf / 2011-08-08
 12. Legea 544 – 2001.pdf / 2011-08-08
 13. Certificat de producator.pdf / 2011-08-08
 14. Ajutor social.pdf / 2011-08-08
 15. Cerere tip banner.pdf / 2011-08-08
 16. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice.pdf / 2011-08-08
 17. Cerere tip aviz evenimente speciale.pdf / 2011-08-08
 18. Cerere INREGISTRARE VEHICULE LENTE.pdf / 2011-08-08
 19. ANEXA A – CERERE Inregistrare in registrul comertului Inregistrare fiscala autorizare a functionarii radiere.pdf / 2011-08-08
 20. ANEXA CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTILOR DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE.pdf / 2011-08-08
 21. DECLARATIE pe proprie raspundere -model 2.pdf / 2011-08-08
 22. Cerere confirmare demolare garaj.pdf / 2011-08-08
 23. CERERE COMPENSARE.pdf / 2011-08-08
 24. Certificat de urbanism.pdf / 2011-08-08
 25. Locuinta convenabila.pdf / 2011-08-08
 26. DECLARATIA pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport.pdf / 2011-08-08
 27. Locuinta sociala.pdf / 2011-08-08
 28. ANEXA D – DECLARATIE pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art.15 alin. (2) din Legea nr. 359 2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind modificarea declaratiei.pdf / 2011-08-08
 29. DECLARATIE FISCALA DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.pdf / 2011-08-08
 30. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice.pdf / 2011-08-08
 31. Cerere tip duplicat.pdf / 2011-08-08
 32. Declaratie fiscala Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor.pdf / 2011-08-08
 33. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor juridice.pdf / 2011-08-08
 34. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice.pdf / 2011-08-08
 35. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice.pdf / 2011-08-08
 36. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice.pdf / 2011-08-08
 37. DECLARATIE FISCALA DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate.pdf / 2011-08-08
 38. Autorizatie de construire.pdf / 2011-08-08
 39. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local.pdf / 2011-08-08
 40. Declaratie fiscala Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice persoane juridice.pdf / 2011-08-08
 41. Cerere aviz EVENIMENTE SPECIALE.pdf / 2011-08-08
 42. Contract de comodat.pdf / 2011-08-08
 43. CERERE RESTITUIRE(2).pdf / 2011-08-08
 44. ANEXA C – DECLARATIE pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.pdf / 2011-08-08
 45. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor juridice.pdf / 2011-08-08
 46. CERERE RESTITUIRE.pdf / 2011-08-08
 47. Cerere de reprezentare la ORC pentru autorizare ca persoana fizica intreprindere individuala sau intreprindere familiala.pdf / 2011-08-08
 48. Somaj.pdf / 2011-08-08
 49. Cerere pentru AVIZ PUNCT DE LUCRU.pdf / 2011-08-08
 50. CERERE COMPENSARE(2).pdf / 2011-08-08