Hotarari Consiliul Local

2024

2023

2022

H.C.L nr 5 din 2022

Privind aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local pe anul 2022 beneficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001

H.C.L nr 7 din 2022

Privind planul da achizitii publice pe anul 2022

H.C.L nr 9 din 2022

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

H.C.L nr 12 din 2022

Privind aprobarea programului de gospodarire si infrumusetare a Comunei Braesti, judetul Iasi, pe anul 2022

2021

 

H.C.L nr 32 din 2021

Privind aprobarea ordinii de zi si a procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Braesti

H.C.L nr 33 din 2021

Privind graficul de sedinte pentru trimestrul III, anul 2021

H.C.L nr 34 din 2021

Privind alegerea presedintelui de sedinte pentru urmatoarele 3 luni

H.C.L nr 35 din 2021

Privind revocarea HCL nr.22/31.03.2021

H.C.L nr 36 din 2021

Privind aprobarea referatelor de admitere emise de OCPI Iasi pentru dezlipirea/dezmembrarea unor imobile situate in Comuna Braesti, jud. Iasi

H.C.L nr 37 din 2021

Privind actualizarea Hotararii nr. 27/22.04.2021

H.C.L nr 38 din 2021

Privind actualizarea Hotararii nr. 31/10.05.2021

H.C.L nr 39 din 2021

Privind trecerea in domeniul public al Ccomunei Braesti, drumuri de exploatare agricola

H.C.L nr 40 din 2021

Privind aprobarea ordinii de zi si a procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Braesti

H.C.L nr 41 din 2021

Privind stabilirea situatiilor deosebite si procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local

H.C.L nr 42 din 2021

Privind plata sumelor pentru salubritate din bugetul local (sume neincasate de la cetateni)

H.C.L. nr 43 din 2021

Privind aprobarea ordinii de zi si a procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Braesti

H.C.L. nr 44 din 2021

Privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Braesti, jud. Iasi, pentru perioada 2021-2027„

H.C.L. nr 45 din 2021

Privind trecerea in domeniul public al Comunei Braesti, suprafata de 934.14 mp teren intravilan, drumuri satesti si de exploatare agricola

H.C.L nr 47 din 2021

Privind graficul de sedinte pentru trimestrul IV, anul 2021

H.C.L nr 48 din 2021

Privind alegerea presedintelui de sedinte pentru urmatoarele 3 luni

H.C.L nr 49 din 2021

Privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta constituit la nivelul comunei Braesti, judetul Iasi

H.C.L nr 50 din 2021

Privind implementrea proiectului „REABILITARE TERMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA PROFESIONALA BRAESTI, SAT BRAESTI, COMUNA BRAESTI, JUD. IASI„

H.C.L nr 51 din 2021

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

H.C.L nr.52 din 2021

Privind aprobarea ordinii de zi si a procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Braesti

H.C.L nr.53 din 2021

Privind implementarea proiectului „REABILITAREA SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BRAESTI, JUDETUL IASI„

H.C.L nr.54 din 2021

Privind implementarea proiectului „REABILITAREA SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BREASTI, JUDETUL IASI  – DC 94-REDIU-ALBESTI-BRAESTI„

H.C.L nr 60 din 2021

Privind implementarea proiectului „RAMFORSARE DRUM COMUNAL DC 94 KM2+990 – KM 7+250 DC 94-REDIU-ALBESTI-BRAESTI„

H.C.L nr 61 din 2021

Privind implementarea proiectului „ MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN SAT CRISTESTI, COMUNA BRAESTI, JUDETUL IASI„

2020

2019