home photo Primar Butnaru Vasile - Curriculum Vitae | Primaria Comunei Braesti, Jud. Iasi

Butnaru Vasile / Curriculum vitae


Curriculum Vitae

 

 

Informaţii personale

 

Nume/Prenume

 

BUTNARU P VASILE

Adresa

 

LOCALITATE BRAESTI,JUDETUL IASI,CP 707060

Telefon

 

0768571867

 

Fax

 

0232/320300

E-mail

 

primaria_braesti_iasi@yahoo.com

Cetăţenia

 

ROMANA

Data naşterii

 

01.01.1960

Sex

 

MASCULIN

Locul de muncă vizat /
Aria ocupaţională

 

PRIMARIA COMUNEI BRAESTI , JUDETUL IASI
PRIMAR

 

Experienţa profesională

 

Perioada

 

2000 – 2012

Funcţia sau postul ocupat

 

Primar al comunei Braesti,judetul Iasi .

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
REPREZENTANTUL LEGAL AL Unitatii Administrativ Teritoriale Braesti
Toate responsabilitatile date prin Legea nr. 215/2001- republicata privind administratia publica locala

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

Perioada

 

Facultatea de administratie publica locala Iasi

Calificarea / diploma obţinută

 

Licenta anul 2010

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

Liceul industrial Iasi , anii 1976 - 1980
Diploma de bacalaureat

 

 

 

 

 

 


Aptitudini şi competente personale

Limba maternă

 

Precizaţi limba maternă - romana


Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Nivel european (*)

 

Abilităţi de ascultare

Abilităţi de citire

Interacţiune

Exprimare

 

Limba

 

 

italiana

 

DA

 

DA

 

DA

 

DA

Limba

 

 

Limba rusa

 

DA

 

DA

 

DA

 

DA

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

 

La nivel superior abilitati cognitiv – afective : capacitatea de a comunica eficient, capacitatea de a lua decizii foarte bune in timp util, foarte bun mediator, organizator, negociator, creativ, capacitatea de a lucra in grup si de a construi empatie.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 

Manager de proiecte locale si intercomunitare, planifica, organizeaza, coordoneaza si implementeaza proiecte pentru dezvoltarea comunei Braesti, judetul Iasi.

Competenţe şi aptitudini tehnice

 

Reparatii instalatii electrice ,lucrari tehnice, auto, indemanare, cunostinte tehnice de nivel superior.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

 

Word,Excel,Power Point .

Competenţe şi aptitudini artistice

 

Un bun jucator de sah

Permis de conducere

 

Categoriile B, C, E

Informaţii suplimentare

 

 

Anexe

 

Acte de studii, diplome , proiecte locale si intercomunitare.